Gramatyczne objaśnienia

Czasowniki

Wszystkie trzy formy takie same

 • Verb
 • beset
 • bet*
 • bid (= offer)
 • broadcast
 • burst
 • cast
 • cost
 • cut
 • forecast*
 • hit
 • hurt
 • knit*
 • let
 • put
 • read
 • recast
 • reset
 • set
 • shed
 • shut
 • slit
 • split
 • spread
 • thrust
 • upset
 • wed*
 • wet*
 • Past simple
 • beset
 • bet
 • bid
 • broadcast
 • burst
 • cast
 • cost
 • cut
 • forecast
 • hit
 • hurt
 • knit
 • let
 • put
 • read
 • recast
 • reset
 • set
 • shed
 • shut
 • slit
 • split
 • spread
 • thrust
 • upset
 • wed
 • wet
 • Past participle
 • beset
 • bet
 • bid
 • broadcast
 • burst
 • cast
 • cost
 • cut
 • forecast
 • hit
 • hurt
 • knit
 • let
 • put
 • read
 • recast
 • reset
 • set
 • shed
 • shut
 • slit
 • split
 • spread
 • thrust
 • upset
 • wed
 • wet
 • Znaczenie
 • otaczać, otoczyć
 • założyć się
 • licytować
 • nadawać
 • pękać
 • rzucać
 • kosztować
 • ciąć
 • przewidywiać, prognozować
 • uderzać, uderzyć, bić
 • zranić, ranić
 • łączyć, połączyć, robić na drutach
 • pozwalać
 • kłaść, położyć
 • czytać
 • przetapiać, maleć, słabnąć
 • resetować, ponownie ustawiać
 • umieszczać, kłaść, mocować
 • pozbyć się, pozbywać się
 • zamykać, zatrzaskiwać
 • rozcinać, rozciąć
 • rozdzielać, rozdzielić
 • rozciągać, rozciągnąć
 • pchać, pchnąć
 • wyprowadzić z równowagi
 • poślubić, pobrać się
 • moczyć, zmoczyć

* możliwa jest również regularna odmiana ( + -ed)

Taki sam bezokolicznik i czas przeszły (past simple)

 • Verb
 • beat
 • Past simple
 • beat
 • Past participle
 • beaten
 • Znaczenie
 • bić

Taki sam bezokolicznik i past participle

 • Verb
 • become
 • come
 • overcome
 • overrun
 • rerun
 • run
 • Past simple
 • became
 • came
 • overcame
 • overran
 • reran
 • ran
 • Past participle
 • become
 • come
 • overcome
 • overrun
 • rerun
 • run
 • Znaczenie
 • stać się
 • przychodzić
 • pokonywać, pokonać
 • najeżdźać, przekraczać granice
 • ponownie pokazywać
 • biegać

Taki sam past simple i past participle

 • Verb
 • abide
 • behold
 • bend
 • bereave
 • bereave
 • beseech
 • bind
 • bleed
 • breed
 • bring
 • build
 • burn
 • buy
 • catch
 • clothe
 • creep
 • dare
 • deal
 • dig
 • dream
 • dwell
 • feed
 • feel
 • fight
 • find
 • flee
 • fling
 • foretell
 • get
 • gild
 • gird
 • grind
 • hamstring
 • hang
 • have
 • hear
 • hold
 • inlay
 • keep
 • kneel
 • knit
 • lay
 • lead
 • lean
 • leap
 • learn
 • leave
 • lend
 • let
 • light
 • lose
 • make
 • mean
 • meet
 • mislay
 • mislead
 • misspell
 • misunderstand
 • overhang
 • overhear
 • overlay
 • overshoot
 • oversleep
 • pay
 • rebuild
 • relay
 • remake
 • rend
 • repay
 • reset
 • retell
 • rid
 • say
 • seek
 • sell
 • send
 • shine
 • shoe
 • shoot
 • shred
 • sit
 • sleep
 • slide
 • sling
 • slink
 • slit
 • smell
 • speed
 • spell
 • spend
 • spill
 • spin
 • spit
 • spoil
 • stand
 • stick
 • sting
 • strike
 • string
 • sweep
 • swing
 • teach
 • tell
 • think
 • understand
 • waylay
 • weep
 • wet
 • win
 • wind
 • withhold
 • withstand
 • wring
 • Past simple
 • abode
 • beheld
 • bent
 • bereft
 • bereaved
 • besought
 • bound
 • bled
 • bred
 • brought
 • built
 • burnt/burned
 • bought
 • caught
 • clothed/clad
 • crept
 • dared/durst
 • dealt
 • dug
 • dreamed/dreamt
 • dwelled/dwelt
 • fed
 • felt
 • fought
 • found
 • fled
 • flung
 • foretold
 • got
 • gilded/gilt
 • girded/girt
 • ground
 • hamstrung
 • hanged/hung
 • had
 • heard
 • held
 • inlaid
 • kept
 • knelt
 • knitted, knit
 • laid
 • led
 • leaned/leant
 • leaped/leapt
 • learned/learnt
 • left
 • lent
 • let
 • lighted/lit
 • lost
 • made
 • meant
 • met
 • mislaid
 • misled
 • misspelled, misspelt
 • misunderstood
 • overhung
 • overheard
 • overlaid
 • overshot
 • overslept
 • paid
 • rebuilt
 • relayed
 • remade
 • rent
 • repaid
 • reset
 • retold
 • rid
 • said
 • sought
 • sold
 • sent
 • shone
 • shoed/shod
 • shot
 • shredded
 • sat
 • slept
 • slid
 • slung
 • slunk
 • slit
 • smelled/smelt
 • speeded/sped
 • spelled/spelt
 • spent
 • spilled/spilt
 • spun
 • spat
 • spoiled/spoilt
 • stood
 • stuck
 • stung
 • struck
 • strung
 • swept
 • swung
 • taught
 • told
 • thought
 • understood
 • waylaid
 • wept
 • wetted/wet
 • won
 • wound
 • withheld
 • withstood
 • wrung
 • Past participle
 • abode
 • beheld
 • bent
 • bereft
 • bereaved
 • besought
 • bound
 • bled
 • bred
 • brought
 • built
 • burnt/burned
 • bought
 • caught
 • clothed/clad
 • crept
 • dared/durst
 • dealt
 • dug
 • dreamed/dreamt
 • dwelled/dwelt
 • fed
 • felt
 • fought
 • found
 • fled
 • flung
 • foretold
 • got
 • gilded/gilt
 • girded/girt
 • ground
 • hamstrung
 • hanged/hung
 • had
 • heard
 • held
 • inlaid
 • kept
 • knelt
 • knitted, knit
 • laid
 • led
 • leaned/leant
 • leaped/leapt
 • learned/learnt
 • left
 • lent
 • let
 • lighted/lit
 • lost
 • made
 • meant
 • met
 • mislaid
 • misled
 • misspelled, misspelt
 • misunderstood
 • overhung
 • overheard
 • overlaid
 • overshot
 • overslept
 • paid
 • rebuilt
 • relayed
 • remade
 • rent
 • repaid
 • reset
 • retold
 • rid
 • said
 • sought
 • sold
 • sent
 • shone
 • shoed/shod
 • shot
 • shredded
 • sat
 • slept
 • slid
 • slung
 • slunk
 • slit
 • smelled/smelt
 • speeded/sped
 • spelled/spelt
 • spent
 • spilled/spilt
 • spun
 • spat
 • spoiled/spoilt
 • stood
 • stuck
 • stung
 • struck
 • strung
 • swept
 • swung
 • taught
 • told
 • thought
 • understood
 • waylaid
 • wept
 • wetted/wet
 • won
 • wound
 • withheld
 • withstood
 • wrung
 • Znaczenie
 • dotrzymywać, dotrzymać
 • spostrzec, dojrzeć
 • zginać
 • pozbawić
 • osierocić
 • błagać, upraszać
 • wiązać
 • krwawić
 • hodować
 • przynosić
 • budować
 • palić
 • kupować
 • łapać
 • ubierać, oblekać
 • skaradać się
 • śmieć, nie bać się
 • zajmować się
 • kopać
 • śnić, marzyć
 • mieszkać, zamieszkiwać
 • karmić
 • czuć
 • walczyć
 • znajdować
 • uciekać, czmychać
 • rzucać, ciskać
 • przepowiadać, prorokować
 • dostawać, dostać
 • złocić, ozłacać, pozłacać
 • opasywać, opasać
 • mleć, mielić, rozcierać
 • okaleczyć, przecinać ścięgna
 • wieszać, powiesić
 • mieć, posiadać
 • słyszeć
 • trzymać, odbywać
 • wyłożyć, inkrustować
 • utrzymywać
 • klęczeć, klękać
 • łączyć, połączyć, robić na drutach
 • kłaść, położyć
 • prowadzić, kierować
 • opierać się, nachylać
 • skakać, skoczyć
 • uczyć się
 • opuszczać, zostawiać
 • pożyczać coś komuś
 • pozwalać
 • zapalać
 • tracić, stracić
 • robić
 • znaczyć, oznaczać
 • spotykać
 • zapodziewać, podziać
 • wprowadzać w błąd
 • zrobić błąd ortograficzny
 • źle zrozumieć
 • wystawać nad czymś
 • podsłuchiwać, podsłuchać
 • pokrywać, pokryć
 • strzelać, przeholować
 • zaspać
 • płacić
 • ponownie zbudować
 • przekazywać, ponownie położyć
 • remade
 • rozdzierać, rozedrzeć
 • spłacać, odpłacać
 • resetować, ponownie ustawiać
 • ponownie powiedzieć
 • uwalniać, uwolnić
 • mówić, powiedzieć
 • szukać, poszukać
 • sprzedawać
 • wysyłać, wysłać
 • świecić, zaświecić
 • obuwać, podkuwać
 • strzelać, strzelić
 • pociąć na strzępy, postrzępić się
 • siedzieć, usiąść
 • spać
 • ślizgać się, posuwać
 • strzelać z procy, pociąć
 • skradać się, poronić, ronić
 • rozcinać, rozciąć
 • pachnieć, czuć zapach
 • pędzić, gnać, mknąć
 • przeliterować, pisać
 • spędzać, wydawać
 • rozlewać, rozlać
 • prząść, uprząść
 • pluć, plunąć
 • psuć, popsuć
 • stać, stanąć
 • wtykać, wetknąć, utknąć
 • ukłuć, użądlić
 • uderzać, uderzyć, bić
 • zawiązywać, zawiązać
 • rozciągać się, zamiatać
 • huśtać się, bujać
 • uczyć kogoś
 • mówić, powiedzieć
 • myśleć, zastanawiać się
 • rozumieć, zrozumieć
 • czyhać, czatować
 • płakać, zapłakać
 • moczyć, zmoczyć
 • wygrywać, wygrać
 • nawijać, nakręcać
 • wstrzymywać, odmawiać
 • opierać się, przeciwstawiać się
 • wykręcać, wykręcić

Wszystkie trzy formy są różne

 • Verb
 • arise
 • awake
 • be
 • bear
 • befall
 • beget
 • begin
 • bid (= command)
 • bite
 • blow
 • break
 • chide
 • choose
 • do
 • draw
 • drink
 • drive
 • eat
 • fall
 • fly
 • forbear
 • forbid
 • foresee
 • forget
 • forgive
 • forsake
 • forswear
 • freeze
 • give
 • go
 • grow
 • hide
 • know
 • lie
 • mistake
 • mow
 • outdo
 • overdo
 • override
 • oversee
 • overtake
 • overthrow
 • partake
 • prove
 • redo
 • rewrite
 • ride
 • rise
 • run
 • saw
 • see
 • sew
 • shake
 • shave
 • shear
 • show
 • sing
 • sink
 • slay
 • smite
 • sow
 • speak
 • spring
 • steal
 • strew
 • stride
 • strive
 • swear
 • swell
 • swim
 • take
 • tear
 • thrive
 • throw
 • tread
 • undertake
 • undo
 • wake
 • wear
 • weave
 • withdraw
 • write
 • Past simple
 • arose
 • awoke
 • was/were
 • bore
 • befell
 • begot
 • began
 • bade
 • bit
 • blew
 • broke
 • chid
 • chose
 • did
 • drew
 • drank
 • drove
 • ate
 • fell
 • flew
 • forbore
 • forbade
 • foresaw
 • forgot
 • forgave
 • forsook
 • forswore
 • froze
 • gave
 • went
 • grew
 • hid
 • knew
 • lay
 • mistook
 • mowed
 • outdid
 • overdid
 • overrode
 • oversaw
 • overtook
 • overthrew
 • partook
 • proved
 • redid
 • rewrote
 • rode
 • rose
 • ran
 • sawed
 • saw
 • sewed
 • shook
 • shaved
 • sheared/shore
 • showed
 • sang
 • sank
 • slew
 • smote
 • sowed
 • spoke
 • sprang
 • stole
 • strewed
 • strode
 • strove
 • swore
 • swelled
 • swam
 • took
 • tore
 • thrived/throve
 • threw
 • trod
 • undertook
 • undid
 • waked/woke
 • wore
 • wove
 • withdrew
 • wrote
 • Past participle
 • arisen
 • awoken
 • been
 • borne/born
 • befallen
 • begotten
 • begun
 • bidden
 • bitten
 • blown
 • broken
 • chidden
 • chosen
 • done
 • drawn
 • drunk
 • driven
 • eaten
 • fallen
 • flown
 • forborne
 • forbidden
 • foreseen
 • forgotten
 • forgiven
 • forsaken
 • forsworn
 • frozen
 • given
 • gone
 • grown
 • hidden
 • known
 • lain
 • mistaken
 • mowed/mown
 • outdone
 • overdone
 • overridden
 • overseen
 • overtaken
 • overthrown
 • partaken
 • proved, proven
 • redone
 • rewritten
 • ridden
 • risen
 • run
 • sawed/sawn
 • seen
 • sewed/sewn
 • shaken
 • shaved, shaven
 • sheared/shorn
 • showed/shown
 • sung
 • sunk
 • slain
 • smitten
 • sowed/sown
 • spoken
 • sprung
 • stolen
 • strewed/strewn
 • stridden
 • striven
 • sworn
 • swelled/swollen
 • swum
 • taken
 • torn
 • thrived/thriven
 • thrown
 • trodden/trod
 • undertaken
 • undone
 • waked/woken
 • worn
 • woven
 • withdrawn
 • written
 • Znaczenie
 • powstawać, powstać
 • budzić się
 • być
 • rodzić (ale: be born)
 • zdarzyć się, przydarzyć się
 • rodzić, płodzić
 • zaczynać
 • kazać
 • gryźć
 • dmuchać
 • łamać
 • zbesztać, skarcić
 • wybierać
 • robić
 • rysować
 • pić
 • prowadzić samochód
 • jeść
 • upaść, spadać, opadać
 • latać
 • powstrzymywać
 • zakazywać, zabraniać
 • przewidywać, przewidzieć
 • zapominać
 • wybaczać
 • porzucać, opuszczać
 • wypierać się, krzywoprzysięgać
 • marznąć, zamarznąć
 • dawać
 • iść, pójść, chodzić
 • rosnąć, dorastać, hodować
 • ukrywać, kryć, chować
 • wiedzieć, znać
 • leżeć
 • pomylić się
 • kosić, skosić
 • prześcigać, wyprzedzać
 • przesadzać w czymś
 • pomijać, tratować
 • nadzorować, doglądać
 • dogonić, wyprzedzać
 • obalać, przewracać, pokonywać
 • brać udział, uczestniczyć
 • udowadniać
 • ponownie zrobić
 • przepisać
 • jechać, pojechać
 • podnosić się, podnieść
 • biegać
 • piłować, przepiłować
 • widzieć, zobaczyć
 • szyć, uszyć
 • potrząsać, potrząsnąć
 • golić, heblować
 • ciąć, uciąć, łamać
 • pokazywać, pokazać
 • śpiewać
 • tonąć, zatonąć
 • zabijać, zabić
 • uderzyć, dotknąć
 • siać, obsiewać
 • mówić
 • skakać, skoczyć, pękać
 • kraść
 • posypywać, posypać
 • kroczyć, iść dużymi krokami
 • starać się, postarać się
 • przysięgać, przysiąc
 • puchnąć
 • pływać
 • brać, wziąć
 • rwać, drzeć
 • prosperować, rozkwitać
 • rzucać, rzucić
 • stąpać, deptać
 • przedsiębrać, przedsięwziąć
 • anulować, cofnąć
 • budzić się, nie spać
 • nosić
 • tkać, utkać
 • cofać, wycofać
 • pisać, napisać

Czasowniki

English by Skype

Online-learning-english.com