Gramatyczne objaśnienia

Past Simple - formy

Czas Past Simple jest tworzony w sposób przedstawiony poniżej.

Form

  Zdania twierdzące skrócone formy
I I wote a letter yesterday.
you You wrote a letter yesterday.
he He wrote a letter yesterday.
she She wrote a letter yesterday.
it It wrote a letter yesterday.
we We wrote a letter yesterday.
you You wrote a letter yestarday.
they They wrote a letter yesterday
  Zdania przeczące skrócone formy
I I did not write a letter yesterday.

I didn't

you You did not write a letter yesterday. You didn't
he He did not write a letter yesterday. He didn't
she She did not write a letter yesterday. She didn't
it It did not write a letter yesterday. It didn't
we We did not write a letter yesterday. We didn't
you You did not write a letter yesterday. You didn't
they They did not write a letter yesterday. They didn't
  Zdania pytające  
I Did I write a letter yesterday?  
you Did you write a letter yesterday?  
he Did he write a letter yesterday?  
she Did she write a letter yesterday?  
it Did it write a letter yesterday?  
we Did we write a letter yesterday?  
you Did you write a letter yesterday?  
they Did they write a letter yesterday?  
Character cartoon